Tzv. „bílé výplně“

fotokompozitní materiály

Jde o světlem tvrzené pryskyřice, jejichž značnou výhodou je kromě výborné estetiky i maximálně záchovná preparace v důsledku mikromechanické vazby na zub. I po mechanické stránce jsou na tom fotokompozitní výplně velmi dobře. Při dodržení určitých zásad je lze zhotovit prakticky kdekoliv.

skloionomerní materiály

Výplně z kvalitních kapslových skloionomerních cementů používáme hlavně při ošetření zubního kazu u dětí v dočasném chrupu. Tento materiál se chemicky váže na zubní tkáně, čímž zabraňuje vzniku zubního kazu v okolí výplně, navíc uvolňuje fluoridy, čímž výrazně napomáhá remineralizaci v okolí zejména rozsáhlých zubních kazů.

Nevýhodou těchto materiálů je nižší mechanická odolnost. U rozsáhlejších výplní je obvykle nutné za několik let výplň opravit. To ale v dětském chrupu neplatí, protože dojde k výměně dočasných zubů za stálé.

Amalgám

Amalgám je velmi starý materiál, který se během mnoha desítek let, po které se používá, velmi osvědčil. Má výborné mechanické vlastnosti, antibakteriální účinky, dá se s ním pracovat poměrně rychle a především v jakémkoli prostředí v ústní dutině.

Nevýhodou je nízká estetika a vzhledem k mechanickému způsobu ukotvení v zubu především nutnost dodržovat některé zásady při preparaci, které vedou k větší ztrátě zubních tkání, často i zdravých. To vzhledem k jeho dobré vodivosti tepla může mít za následek dráždění dřeně a dočasnou citlivost zubu na tepelné podněty.

Nutné je také zdůraznit, že zdaleka ne všechny defekty zubů lze řešit amalgámovou výplní. Zhotovení amalgámové výplně má své přesné indikace a pokud nedojde k jejich respektování, např. defekt tvrdých zubních tkání je příliš rozsáhlý apod., může aplikace tohoto velmi tvrdého a mechanicky odolného materiálu způsobit vznik prasklin v zubu a časem odlomení části zubu, v horším případě i prasknutí zubu. Vzhledem k  dostupnosti moderních technologií a estetickým požadavkům pacientů má použití amalgámu v nynější stomatologii již pouze velmi úzkou indikaci.