Tzv. „bílé výplně“

fotokompozitní materiály

Jde o světlem tvrzené pryskyřice, jejichž značnou výhodou je kromě výborné estetiky i maximálně záchovná preparace v důsledku mikromechanické vazby na zub. I po mechanické stránce jsou na tom fotokompozitní výplně velmi dobře. Při dodržení určitých zásad je lze zhotovit prakticky kdekoliv. Nevýhodou oproti amalgámu je vyšší riziko vzniku zubního kazu v jejich okolí při nedodržování zásad správné ústní hygieny.

skloionomerní materiály

Výplně z kvalitních kapslových skloionomerních cementů používáme hlavně při ošetření zubního kazu u dětí v dočasném chrupu. Tento materiál se chemicky váže na zubní tkáně, čímž zabraňuje vzniku zubního kazu v okolí výplně, navíc uvolňuje fluoridy, čímž výrazně napomáhá remineralizaci v okolí zejména rozsáhlých zubních kazů.

Nevýhodou těchto materiálů je nižší mechanická odolnost. U rozsáhlejších výplní je obvykle nutné přibližně do 2-3 let výplň opravit (nikoli celou předělat). To ale v dětském chrupu neplatí, protože dojde k výměně dočasných zubů za stálé.

Amalgám

Amalgám je velmi starý materiál, který se během mnoha desítek let, po které se používá, velmi osvědčil. Má výborné mechanické vlastnosti, antibakteriální účinky, dá se s ním pracovat poměrně rychle a především v jakémkoli prostředí v ústní dutině.

Nevýhodou je nízká estetika a vzhledem k mechanickému způsobu ukotvení v zubu především nutnost dodržovat některé zásady při preparaci, které vedou k větší ztrátě zubních tkání, často i zdravých. To vzhledem k jeho dobré vodivosti tepla může mít za následek dráždění dřeně a dočasnou citlivost zubu na tepelné podněty.

Nutné je také zdůraznit, že zdaleka ne všechny defekty zubů lze řešit amalgámovou výplní. Zhotovení amalgámové výplně má své přesné indikace a pokud nedojde k jejich respektování, např. defekt tvrdých zubních tkání je příliš rozsáhlý apod., může aplikace tohoto velmi tvrdého a mechanicky odolného materiálu způsobit vznik prasklin v zubu a časem odlomení části zubu, v horším případě i prasknutí zubu.

Amalgámová výplň hrazená zdravotní pojišťovnou

je kromě výše zmíněných obecných nevýhod amalgámu (tepelná vodivost a možnost citlivosti zubu po ošetření, nutnost větší preparace) méně kvalitní. Důvodem je způsob přípravy, při které nemůže být zachován přesný poměr kovového prášku a rtuti a ruční kondenzace, která nedosahuje kvalit strojové. Časově ekonomické limity pro zhotovení také vylučují jakékoli detailnější modelování a leštění výplně. Vzhledem k nízké ceně, kterou zdravotní pojišťovna za tuto výplň vyplácí (v současnosti 270 Kč), má lékař v moderně vybaveném stomatologickém zařízení na zhotovení výplně čas sotva v řádu několika minut, což neumožňuje zhotovení kvalitní a dobře vypracované výplně. Vzniká tak výplň, která je nepřesná, neleštitelná, podléhá vnitřní korozi a pnutí, v důsledku objemových změn pod ní často vzniká kaz a zub s větší výplní se také častěji rozlomí.

Tato technologie je v dnešní době zastaralá a v mnoha evropských zemích je dokonce zakázáno tento materiál používat z důvodu možné zdravotní závadnosti.

Amalgámová výplň kapslová se strojovou kondenzací

obsahuje přesný poměr kovového prášku a rtuti nadávkovaný v kapslích. Díky přesnému poměru a odlišnému zastoupení reagujících kovů a díky strojové kondenzaci je zajištěna vyšší homogenita a tudíž i pevnost výplně, lepší zpracovatelnost a leštitelnost. Není možná koroze či objemové změny materiálu, které jsou u amalgámu hrazeného ze zdravotního pojištění zodpovědné za vznik netěsností a spár. V ceně výplně je navíc zahrnutý i dostatečný čas pro její zpracování, tvarování a leštění. Výsledkem je kvalitní a trvanlivá výplň. Taková výplň není hrazena ze zdravotního pojištění.