Ošetřující tým

MUDr. Eva Šlechtová

MUDr_Slechtová_Eva

V roce 2003 ukončila studium stomatologie na lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Následně pracovala v několika soukromých stomatologických praxích v Praze a od r.2009 také ve stomatologické praxi MUDr. Magdy Sehnalové v Benešově.

V roce 2011 založila spolu s MUDr. Magdou Sehnalovou společnost EM-dent s.r.o. a rozšířily původní pracoviště na moderní stomatologické zařízení o dvou ordinacích pro lékaře a jedné pro dentální hygienistku.

MUDr. Eva Šlechtová absolvovala řadu odborných školení, praktických kurzů a stáží.

Věnuje se především záchovné a estetické stomatologii, mikroskopické endodoncii a parodontologii. Je držitelkou Osvědčení ČSK Praktický zubní lékař parodontolog a členkou České parodontologické společnosti a České endodontické společnosti.

Vybraná absolvovaná školení, praktické kurzy a stáže

„Podnikatelské minimum, management v privátní praxi“ –  Ing. Šusta, 2004

„Amalgám + skloionomerní cementy“ – MUDr. Z. Mach, 2004

„Hygiena práce – hygienické programy ve stomatologické praxi“ – MUDr. E. Gojišová, 2004

„Chirurgie v ambulantní praxi – vybrané kapitoly“ – MUDr. V. Ščigel, 2004

„Kompozitní materiály v záchovné stomatologii“ – MUDr. L. Peřinka, 2004

„Prevence parodontopatií a základy parodontologie“ – MUDr. L. Korábek, 2004

„Fixní protetika, materiály pro fixní protetiku“ – MUDr. P. Brandejs, 2004

„Snímatelná protetika, materiály pro snímatelnou protetiku“ – MUDr. P. Brandejs, 2004

„Implantologický seminář“ – MUDr. I. Třešňák, 2004

„Výplně v záchovné stomatologii“ – MUDr. L. Peřinka, 2005

„BTLock-implantologický systém“ – MUDr. I. Třešňák, 2005

„Curriculum implantologie“ – MUDr. I. Třešňák, 2005

„Endodoncie a současné trendy“ – MUDr. L. Peřinka, 2005

„Hygiena, práce s Vectorem“ – Czech Elmed, MUDr. Sekanina, 2005

„Využití skloionomerních cementů v moderní stomatologii“ – MUDr. M. Ullrych, 2005

„Strategie ošetření dítěte dle věku“ – MUDr. Z. Šustová, 2005

„Řešení neodkladných stavů v ordinaci PZL“ – MUDr. V. Tuzar, 2005

„Curriculum implantologie II“ – MUDr. I. Třešňák, 2005

„Kompozita II – praktický kurz“ – MUDr. L. Peřinka, 2005

„Komunikace s pacientem a etika“ – doc. MUDr. V. Hubková, CSc., 2006

„Komplexní vyšetření pacienta  a stanovení léčebného plánu“ – MUDr. V. Šebek, 2006

„Hygiena ve stomatologické praxi“ – MUDr. Blažková, Ing. Bořecká, 2006

„Curriculum implantologie III“ – MUDr. I. Třešňák, 2006

„Parodontologie, téma 1-9“ – 2006 – 2007

„Setkání implantologie s parodontologií“ – mezinárodní kongres, MUDr. I. Třešňák, 2007

„Rekonstrukce protetického pilíře pomocí estetické kořenové nástavby“ – MUDr. P. Brandejs, 2007

Parodontologická stáž ve VFN Královské Vinohrady , as. MUDr. T. Slivka, 2007

„Protetické ošetření chrupu s patologickou abrazí“ – MUDr. J. Krňoulová, 2008

„Protetické ošetření chrupu s oslabených parodontem“ – MUDr. P. Brandejs, 2008

„Výukový a praktický kurz dent. Implantologie“ – LASAK, 2008

Praktická stáž na parodont. odd. Stomatologické kliniky Praha – as. MUDr. M. Nedvědová, 2008

Praktická stáž na parodont. odd. Stomatologické kliniky Praha – as. MUDr. L. Korábek, 2008-2009

„Dítě v zubní ordinaci“ – Bc. R. Hronová, 2009

„Praha dental show 2009“ – HuFa dental

„Workshop parodont.chirurgie na prasečích čelistech-prakt.kurz“ – as. MUDr. M. Nedvědová, 2009

„Protetika z jiného pohledu“ – MUDr. R. Mounajjed, 2010

„III.stomatologický kongres Quintessenz 2010“ – dr. Westermann a přátelé

XV.kutnohorské stomatologické dny – prof. MUDr. J. Mazánek, 2010

„Moderní postupy atraumatické extrakce“ – MUDr. I. Třešńák, 2011

„Změny a novinky v privátní zubní praxi“ – Ing. J. Šusta, 2011

„Hygiena ve stomatologické praxi“ – Ing. K. Bořecká, 2011

„Wave One – jednonástrojová endodoncie“ – HuFa Dental, 2011

„Nutná a neodkladná péče“ – MUDr. Pokorný, 2011

„Problematické případy v léčbě parodontitidy“ – prof. Dr. med. P. Eickholz, 2011

„Radiační ochrana ve stomatologii“ – V.M.K. s.r.o., 2012

I love endo – „Základní stáž v mikrochirurgické endodoncii“ , MUDr. J.Škrdlant, 2012

Praktická stáž na parodont. odd. Stomatologické kliniky Praha – as. MUDr. L. Korábek, 2012

Dental summit 2012 – HDVI

„Klinické ošetření periimplantitidy a gingiválních recesů“ – Dr. med. dent. O. Zuhr, 2012

„Jste organizovaní a profesionální?“ – Italdent, 2012

„Výkonný diodový laser v zubní praxi“ – MUDr. V. Ščigel, 2012

„Endodoncie v mikroskopu“ – MUDr. D. Černý, 2013

„Endodoncie přehledně 2“ – MUDr. D. Černý, 2013

„Zub anebo implantát v estetické oblasti parodontózou postiženého pacienta-šance a rizika“ – Dr. med. dent. G. Korner, 2013

„Plastická chirurgie parodontu“ – MUDr. J. Streblov, MUDr. M. Tomeček, 2013

„Bonded restoration“ – dr. P. Magne, PhD.

„Adhezivní vs. tradiční postendodontické ošetření zubů“ – MUDr. D. Ott, 2013

„Kompozit ve frontálním úseku chrupu“ – prakt. kurz, Italdent 2013

Dental summit 2013 – HDVI

„Vláknová stomatologie“ – MUDr .Z.Mach, 2014

„Aspekty týmové spolupráce mezi hygienistkou a zubním lékařem“ – prof. Dr. I. Krejčí, 2014

„Barva a světlo v zubním lékařství“ – MUDr. M. Tomeček, 2014

I love endo – „Základní stáž v mikrochirurgické endodoncii“ , MUDr. J. Škrdlant 2014

Odborná parodontologická stáž na akredit. pracovišti – MUDr. D. Sieglová, 2015

„Marketing a management“ – Ing. M. Škrdlantová a MUDr. J. Škrdlant, 2015

„Praktická parodontologie“ – MUDr. P. Bednář, Ph. D., 2016

„DentalSummit 2016″ – HDVI

„Parodontologický seminář v Praze“ – Česká parodontologická společnost, 2016

„Základy stomatochirurgie“ – Dr. M. Cevallos, Ph. D., 2016

„Moderní pohled na biofilm, management v rámci parodontitidy-léčba“ – Prof. Dr. med. N. Arweiler, 2017

„DentalSummit 2017″ – HDVI

„Praktický kurz intraligamentární anestezie“ – MUDr. V. Ščigel, Pd. D., MBA, 2017

„Bioarchitektura postranního úseku“ – D. Rondoni, 2017

„Guided biofilm therapy, změny v přístupu k diagnostice“ – Doc. MUDr. E. Kovalová, 2018

„Pedostomatologie v kostce“ – MUDr. K. Cyprichová, 2018

„Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi“ – 2018, MUDr. V. Ščigel, Pd. D., MBA, 2018

„Management léčby onemocnění orálních sliznic“ – Doc. MUDr. E. Kovalová, 2018

„Pražské dentální dny 2018″

„10. výroční kongres České endodontické společnosti“ – 2018

„Klinická orální medicína“ – Ass. Prof. Dr. Omar Hamadah, 2018

„Praktická gnatologie“ – MUDr.Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D., HDVI, 2019

„Fixní protetika I“ – MUDr.Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D., HDVI 2019

„Modelace laterálního úseku“ (praktický kurz) – MDDr. Michal Czyz, Italdent 2019

MUDr. Magda Sehnalová

MUDr_Sehnalova_Magda

V roce 1979 ukončila studium na lékařské fakultě UK v Praze. Poté pracovala jako praktická zubní lékařka v OÚNZ Benešov. V roce 1992 založila soukromou praxi, v roce 2011 pak EM-dent s.r.o.

MUDr. Magda Sehnalová absolvovala řadu odborných školení, kurzů a stáží.  Věnuje se především záchovné stomatologii a protetice.

V rámci celoživotního vzdělávání složila v roce 1987 atestaci I. stupně a následně od ČSK získala Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař.

MUDr. Petra Kuchařová

dr.Kuchařová foto

V roce 1995 ukončila studium stomatologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Působila v několika soukromých stomatologických ordinacích v Praze a v Benešově.
MUDr. Petra Kuchařová absolvovala řadu odborných školení, praktických kurzů a stáží.  V roce 1999 složila kolokvium praktického zubního lékaře. Věnuje se především záchovné a estetické stomatologii a mikroskopické endodoncii.

Dále se o Vás starají

Radka Kůtová, DiS. – dentální hygienistka

Nikola Bartošová, DiS. – dentální hygienistka

Ivana Černá – zdravotní sestra

Kateřina Havlíčková – zdravotní sestra

Helena Nohejlová – recepční