Endodoncie

Kdy je nutné endodontické ošetření zubu?

Ošetření kořenových kanálků je nezbytné v případě, že došlo k poškození zubní dřeně, obsahující cévní a nervové zásobení zubu. K tomu nejčastěji dochází v důsledku rozsáhlého zubního kazu, který se přiblížil dřeni nebo do ní dokonce pronikl, anebo úrazem (často i několik let poté).

V případě otevření dřeňové dutiny a její infekce je již mizivá šance na její zahojení. Riziko zánětu dřeně a jejího odumření je velké a následné infekcí způsobené komplikace mohou být nejen velmi nepříjemné (intenzivní spontánní bolesti), ale také až život ohrožující (rozsáhlé otoky obličeje a krku hrozící zánětem mozkových žil nebo šířením až do oblasti mezihrudí a osrdečníku). Proto je nutné zub endodonticky ošetřit.

Endodontické ošetření

Endodontické ošetření znamená odstranit infikovanou zubní dřeň, následně vyčistit vnitřní prostor zubu, dezinfikovat systém kořenových kanálků a ošetření zakončit co možná nejhermetičtějším uzávěrem, který zabrání možnému průniku mikroorganizmů z ústní dutiny zubem do prostoru závěsného aparátu zubu.

V případě, že by endodontické ošetření nebylo úspěšné, může infekce probíhat pod chronickým obrazem  granulomu („váčku“). Váček pod zubem nemusí činit velké potíže, ale může v případě oslabení organizmu jinou nemocí propuknout v akutní zánět s výraznou bolestivostí na skus, spontánní bolestivostí, otoky měkkých tkání obličeje,  záněty okostice s tvorbou rozsáhlých hnisavých ložisek  s již zmíněnou možností vzniku život ohrožujících zánětů mozkových žil nebo mezihrudí. O časté nutnosti znehodnocení  nákladných protetických prací dříve zhotovených na takovýto zub nemluvě.

Proto je důležité zub endodonticky ošetřit kvalitně. K tomu je nutná zkušenost lékaře, použití nejrůznějších přístrojů pro strojovou preparaci, zvětšovací techniky a speciálních materiálů.

Ošetření hrazené zdravotní pojišťovnou

Ošetření kořenových kanálků hrazené zdravotní pojišťovnou znamená ruční vyčištění kořenových kanálků a jejich následné zaplnění cementem v kombinaci s gutaperčovými čepy. Nevýhody tohoto způsobu ošetření jsou značné, je to hlavně:

  • nedostatečné vyčištění kořenových kanálků ve srovnání se strojovými metodami (to se týká především úzkých a zakřivených kořenových kanálků)
  • nedostatečný čas, který má ošetřující na toto ošetření vyhrazen (vychází z velmi nízké ceny, kterou ZP za toto ošetření hradí).
  • nízká těsnost uzávěru kořenového kanálku s následným rizikem vyluhování výplně a reinfekce kořenových kanálků.

To vše přispívá k častým selháním tohoto ošetření.  Záněty z nedokonale provedeného endodontického ošetření mohou být velmi závažné. Častá nutnost sejmutí korunek a můstků na tímto způsobem ošetřených zubech pak většinou vede k jejich nevratnému poškození, ale zvyšuje se i riziko poškození zubu.

Mnohdy je lepší zub vytrhnout, než ho opatřit nevyhovujícím ošetřením a následně tak vystavit pacienta riziku výše zmíněných komplikací. Na moderním stomatologickém pracovišti není z pochopitelných důvodů pro tento typ ošetření prostor.

Ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění

Strojová metoda opracování kořenových kanálků je oproti metodě hrazené zdravotní pojišťovnou náročnější. Vyžaduje použití nákladných přístrojů a pomůcek k vyhledání, zpřístupnění, měření, čištění a dezinfekci kořenových kanálků. Často ale za jejich pomoci dokážeme ošetřit kořenové kanálky, které byly v dřívější době považovány za neošetřitelné a byly často příčinou zánětlivých komplikací a předčasné ztráty zubu.

Perspektiva takto kvalitně ošetřeného zubu je ovšem o desítky procent vyšší. Pro kvalitní ošetření kořenových kanálků je nezbytné použití zvětšovací techniky, minimálně  lupových brýlí, optimálně operačního mikroskopu.  Za pomoci těchto moderních přístrojů se prognóza endodontického ošetření významně zvyšuje.

Tento způsob ošetření hradí pacient. Cena ošetření odpovídá celkové časové náročnosti  (ošetření jednoho zubu může trvat 1-2 hodiny, ale i déle) i nutnosti použití nákladných přístrojů a řady jednorázově použitelných nástrojů. Vzhledem k cenám ošetření defektů chrupu po ztrátě zubů (můstky, zubní implantáty) se rozhodně vyplatí investovat do ošetření, které umožní zachování vlastního zubu.

Po ošetření kořenových kanálků může být zub v horizontu několika dní (někdy i více než týden) citlivý, může se vyskytnout i bolestivost. Doporučuje se nahřívat suchým teplem (horské slunce) a užívat analgetika. V případě otoku ihned přestat nahřívat, naopak chladit a dostavit se na kontrolu.

Při endodontickém ošetření  dochází v důsledku vyčištění vnitřku zubu zároveň i  k jeho oslabení. Proto je vždy nutné co nejdříve opatřit zub korunkou, popř. onlayí, které zub chrání před rozlomením. Rozlomení by totiž bohužel mohlo vést až k nutnosti vytržení zubu.

Reendodontické ošetření

Pokud byl zub v minulosti ošetřen nevyhovujícím způsobem, je možné v některých případech přistoupit k reendodoncii, tj. odstranění staré nevyhovující kořenové výplně, důkladnému vyčištění a dezinfekci kořenových kanálků  a jejich znovuzaplnění kvalitní a hermetickou kořenovou výplní.

Pokud se již u kořene zubu v důsledku infekce vytvořil váček, můžeme pomocí kvalitní reendodoncie dosáhnout jeho zmenšení až vymizení (obvykle v horizontu několika měsíců až let). Toto ošetření bývá časově náročné (může trvat 2 až 3 hodiny), probíhá za použití  operačního mikroskopu a je plně hrazené pacientem.