Bělení zubů

Co způsobuje barevnou změnu zubu?

Zabarvení zubů způsobují zevní (čaj, káva, tabák,…) nebo vnitřní barviva (krvácení do dřeně zubu po úrazu, mrtvé zuby, plněné zuby, nadměrný přísun fluoridů během vývoje zubů v dětství, tetracykliny užívané během vývoje zubů v dětství, zubní kaz, stárnutí,…) nebo se jedná o kombinaci obou. Tato barviva mají schopnost prostupovat do zubních tkání a vázat se zde, což je provázeno změnou barvy zubu.

Existují i jiné příčiny zabarvení zubů, které jsou důsledkem patologických stavů – poruchy vývoje a mineralizace tvrdých zubních tkání, které jsou méně časté.

Kdy bělení funguje?

Zuby, které ztmavly v průběhu stárnutí, nebo se v průběhu času zevně pigmentovaly (například po pití kávy, čaje, červeného vína), se bělí velmi snadno. Rychlost bělení je však individuální, někdy je třeba dobu bělení prodloužit (v případě domácího bělení), anebo opakovat (v případě ordinačního bělení), abychom dosáhli požadovaného efektu.

Je bělení účinné?

Klinické studie bělení vypovídají o 80% úspěšnosti. Většina pacientů dospěje alespoň k určitému zesvětlení zubů. Ne všechny zuby reagují na bělení stejně rychle nebo ve stejné míře (podle toho může být délka bělení upravena).

Jaké existují možnosti bělení zubů?

Rozlišujeme bělení ordinační a domácí.

K domácímu bělení se používají přípravky s nízkou koncentrací karbamid-peroxidu, které pacient denně aplikuje do speciálního nosiče zhotoveného podle otisků jeho zubů. Nosiče s bělícím gelem se ponechají nasazené na zubech po několik hodin každý den (případně během spánku). Pacient dochází pravidelně na kontrolu k zubnímu lékaři, který určuje dobu trvání bělení a kontroluje jeho efekt. Tato léčba trvá obvykle 2-3 týdny.

Ordinační bělení se provádí pod přímým dohledem zubního lékaře v ordinaci. Používají se při něm přípravky s vyšší koncentrací peroxidu vodíku a toto bělení má rychlý efekt. Je vhodné pro pacienty, kteří nemohou či nechtějí denně aplikovat na zuby speciální nosiče s bělícím přípravkem, anebo mají zvýšený dávivý reflex a tyto nosiče v ústech nesnesou.

Co se děje v průběhu bělení?

Peroxid vodíku (karbamid peroxid) proniká do hlubších vrstev zubu a reaguje s látkami, které způsobily zabarvení. Tyto látky (včetně těch, které se vyskytují na povrchu zubu) jsou oxidovány a rozštěpeny na menší molekuly, což se projevuje ztrátou tmavého zabarvení zubu.

Jak dlouho proces bělení trvá?

O době bělení zubů rozhoduje povaha zabarvení, tedy i jeho příčina a v případě domácího bělení i pacientova spolupráce. K zesvětlení normálních zubů pomocí domácího bělení je obvykle potřeba 2-3 týdnů. V některých případech je však nutné dobu bělení prodloužit.

Rovněž při ordinačním bělení můžeme požadovaného efektu dosáhnout během jediné návštěvy, někdy je však nutné bělení opakovat.

Jak dlouho efekt vybělení zubů trvá?

Uvádí se, že za 4 roky po bělení má 80 % bělených zubů požadovanou barvu. Pokud je potřeba po několika letech zuby dobělit, efekt se dostaví rychleji, než v průběhu prvního bělení.

Je bělení zubů bezpečné?

Rozsáhlý výzkum včetně celé řady klinických pokusů ukázal, že bělení zubů je zcela bezpečné, pokud pacient dodrží všechny pokyny a probíhá-li pod dohledem zubního lékaře.

Bělení nemá žádné dlouhodobé nežádoucí účinky na tvrdé zubní tkáně (sklovina, dentin) nebo na měkké tkáně (dásně, slizniční výstelka úst) nebo na nervovou tkáň (zubní dřeň).

Jsou stávající náhrady (výplně nebo korunky) při bělení problém?

Bělením nezměníme odstín materiálů v barvě zubů, které se užívají pro výplně, fazety, korunky, můstky nebo zubní protézy. Náhrady, které původně ladily s barvou zubů, se po bělení mohou zdát tmavé. Pokud je barevný nesoulad nápadný, je nutné některé náhrady vyměnit nebo alespoň upravit jejich povrch (je-li to možné).

Má bělení zubů vedlejší účinky?

Většina pacientů, kteří podstoupí bělení zubů, uvádí určitou míru citlivosti zubů, která obvykle vymizí během 1-2 dnů po bělení. V tomto případě lékař doporučí aplikaci speciálních přípravků na zklidnění citlivých zubů (případně upraví dobu, po kterou se do úst aplikuje nosič během domácího bělení).

Pokud byly zuby citlivé již před bělením, je na to třeba lékaře upozornit.

Fungují volně prodejné bělící prostředky?

Bělení musí provádět lékař! Ten stanoví diagnózu, příčinu tmavého zbarvení zubů, zhodnotí riziko jakýchkoliv možných vedlejších reakcí a provádí odborný dohled nad bělením.

Bělení je součástí širší odborné péče o chrup. Tento přístup zabrání vzniku barevného nesouladu mezi zuby a výplněmi, případně jinými náhradami.

Řada volně prodejných prostředků nemá záruku bezpečnosti nebo účinnosti, některé z nich mohou zuby poškodit. Volně prodejné přípravky mohou obsahovat jen tak slabou koncentraci, která má minimální účinnost. Běžné zubní pasty spolu se správnou technikou čištění zubů jsou stejně účinné jako bělící zubní pasty při odstraňování povrchových zevních pigmentací.

Na našem pracovišti používáme kvalitní přípravky

Na našem pracovišti pracujeme s přípravky Opalescence a Pure whitening. Tyto přípravky

 

… zvyšují mikrotvrdost zubní skloviny a remineralizují sklovinu

Působí rovněž preventivně proti zubnímu kazu.

… díky patentovanému složení minimalizují citlivost zubů při a po bělení

Zvyšují komfort pacienta během a po bělící proceduře.                                                    

… obsahují 20 % vody

Zabraňují dehydrataci dentinu během bělící procedury, zvyšují trvanlivost bělení a prodlužují intervaly mezi dobělováním.

 mají neutrální pH

Chrání zuby před kazy vznikajícími účinkem kyselého prostředí a kyselých látek.

Pomerančový džus a další kyselé ovocné džusy jsou pro zubní sklovinu mnohem škodlivější než peroxid vodíku obsažený v bělících gelech. Denní konzumace ovocných džusů ovlivňuje tvrdost skloviny (studie prokázala snížení tvrdosti skloviny o 84 %: Eastman Institute for Oral Health na University Rochester Medical Center, publikováno v The Journal of Dentistry, červen 2009).